Dokumenty- ślub cywilny
  • Akt urodzenia w formie międzynarodowej
  • Zaświadczenie o mozliwosci zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • skan dowodu osobistego

  • *Jeśli dla narzeczonych jest to kolejny ślub potrzebne będą następujące, dodatkowe dokumenty.

  • Osoby po rozwodzie - wyrok sądu oraz akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
  • Wdowiec/wdowa - Akt zgonu.
Dokumenty - ślub kościelny
  • Odpis Aktu Chrztu z adnotacją o innych sakramentach
  • Licencja na ślub poza Kościołem, do której para należy
  • Protokół rozmów przedmałżeńskich ( sporządzony przez proboszcza jednego z narzeczonych)
  • Kserokopie paszportów świadków

Dokumenty niezbędne do ślubu na Cyprze należy przesłać pocztą elektroniczną.